Faghópar í 4. áfanga

Fulltrúar í faghópi 1

Ása Lovísa Aradóttir, prófessor, Landbúnaðarháskóla Íslands, formaður

Jón S. Ólafsson, vatnalíffræðingur, Hafrannsóknastofnun

Kristján Jónasson, jarðfræðingur, Náttúrufræðistofnun Íslands

Sólborg Una Pálsdóttir, héraðsskjalavörður, Héraðsskjalasafni Skagfirðinga

Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Suðurlandi

Þorvarður Árnason, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Hornafirði

 

Fulltrúar í faghópi 2

Anna Dóra Sæþórsdóttir, prófessor, Háskóla Íslands, formaður,

Anna G. Sverrisdóttir, framkvæmdastjóri AGMOS ehf.,

Einar Torfi Finnsson, landmótunarfræðingur, Íslenskum fjallaleiðsögumönnum ehf.,

Guðni Guðbergsson, sviðsstjóri, Hafrannsóknastofnun

Guðmundur Jóhannesson, Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Ólafur Örn Haraldsson, landfræðingur og fyrrv. þjóðgarðsvörður

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, líffræðingur, Náttúrustofu Norðausturlands,

Sveinn Runólfsson, fyrrv. landgræðslustjóri, Landgræðslu ríkisins

Fulltrúar í faghópi 3

Jón Ásgeir Kalmansson, heimspekingur, formaður,

Hjalti Jóhannesson, landfræðingur, Háskólanum á Akureyri,

Magnfríður Júlíusdóttir, lektor, Háskóla Íslands,

Sjöfn Vilhelmsdóttir, forstöðumaður, Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála

Fulltrúar í faghópi 4

Sigurður Jóhannesson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, formaður

Daði Már Kristófersson, prófessor og forseti Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands

Brynhildur Davíðsdóttir prófessor Umhverfis- og auðlindafræði 

 

Skipunarbréf faghóps 1 - náttúruverðmæti og menningarminjar

 

Reykjavík, 30.maí 2018

Verkefnisstjórn 4. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar (í daglegu tali nefnd rammaáætlun) skipar þig hér með fulltrúa í faghóp I í samræmi við ákvæði 1. mgr. 9. gr. laga nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun. Skipunartími þinn er frá 1.mars 2018 til 4.apríl 2021.

Faghópurinn er þannig skipaður:

Ása Lovísa Aradóttir, prófessor, Landbúnaðarháskóla Íslands, formaður

Jón S. Ólafsson, vatnalíffræðingur, Hafrannsóknastofnun

Kristján Jónasson, sviðsstjóri, Náttúrufræðistofnun

Sólborg Una Pálsdóttir, héraðsskjalavörður, Skagafirði

Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Suðurlandi

Þorvarður Árnason, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Hornafirði

Verkefni faghóps I er að meta virkjunarkosti og landsvæði með tilliti til náttúru, menningarminja, landslags og víðerna. Hópurinn starfar samkvæmt lögum nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun og í samræmi við starfsreglur og samþykktir verkefnisstjórnar rammaáætlunar.

Herdís Helga Schopka, sérfræðingur í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og starfsmaður verkefnisstjórnar rammaáætlunar, verður tengiliður verkefnisstjórnarinnar og ráðuneytisins við faghópinn.

Virðingarfyllst

Guðrún Pétursdóttir, formaður Verkefnisstjórnar 4. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar

 

Skipunarbréf faghóps 2 - auðlindanýting önnur en orkunýting

 

Reykjavík, 30.maí 2018

Verkefnisstjórn 4. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar (í daglegu tali nefnd rammaáætlun) skipar þig hér með fulltrúa í faghóp II í samræmi við ákvæði 1. mgr. 9. gr. laga nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun.

Faghópurinn er þannig skipaður:

Anna Dóra Sæþórsdóttir, prófessor, Háskóla Íslands, formaður

Anna G. Sverrisdóttir, ferðamálaráðgjafi (skipuð 10. september 2018)

Einar Torfi Finnsson, landmótunarfræðingur, Íslenskum fjallaleiðsögumönnum ehf.

Guðmundur Jóhannesson, ráðunautur, Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins

Guðni Guðbergsson, sviðsstjóri, Veiðimálastofnun

Ólafur Örn Haraldsson, forseti Ferðafélags Íslands

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, líffræðingur, Náttúrustofu Norðausturlands (skipuð 14. júní 2018)

Sveinn Runólfsson, fyrrver. landgræðslustjóri

Verkefni faghóps II er að meta virkjunarkosti og landsvæði með tilliti til annarrar nýtingar en orkuvinnslu, svo sem vegna ferðaþjónustu, útivistar og landbúnaðar. Hópurinn starfar samkvæmt lögum nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun og í samræmi við starfsreglur og samþykktir verkefnisstjórnar rammaáætlunar. Skipunartími hópsins er frá 15. maí 2018 til 4.apríl 2021.

Herdís Helga Schopka, sérfræðingur í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og starfsmaður verkefnisstjórnar rammaáætlunar, verður tengiliður verkefnisstjórnarinnar og ráðuneytisins við faghópinn.

Virðingarfyllst

Guðrún Pétursdóttir, formaður Verkefnisstjórnar 4. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar

 

 

Skipunarbréf faghóps 3 - samfélagsleg áhrif virkjana

Reykjavík, 10.september 2018

Verkefnisstjórn 4. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar (í daglegu tali nefnd rammaáætlun) skipar þig hér með í faghóp III í samræmi við ákvæði 1. mgr. 9. gr. laga nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun. Skipunartími faghópsins er til 4.apríl 2021.

Faghópurinn er þannig skipaður:

Hjalti Jóhannesson landfræðingur

Jón Ásgeir Kalmansson heimspekingur, formaður (skipaður 1. mars 2018)

Magnfríður Júlíusdóttir, landfræðingur (skipuð 1. mars 2018)

Sjöfn Vilhelmsdóttir stjórnmálafræðingur

Verkefni faghóps III er að meta virkjunarkosti og landsvæði með tilliti til áhrifa þeirra á samfélagið, svo sem áhrifa á félagslega velferð íbúa, samfélagslega fjölbreytni, samskipti, samstöðu, virkni og aðra þá þætti sem hópurinn telur æskilegt og mögulegt að leggja mat á. Hópnum er m.a. ætlað að þróa aðferðafræði sem nýtist við matið, á grundvelli vinnu Faghóps III í 3. áfanga. Hópurinn starfar samkvæmt lögum nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun og í samræmi við starfsreglur og samþykktir verkefnisstjórnar rammaáætlunar. Herdís Helga Schopka, sérfræðingur í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og starfsmaður verkefnisstjórnar rammaáætlunar, verður tengiliður verkefnisstjórnarinnar og ráðuneytisins við faghópinn.

Virðingarfyllst

Guðrún Pétursdóttir, formaður verkefnisstjórnar 4. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar

 

Skipunarbréf faghóps 4 - hagræn áhrif virkjana

Reykjavík, 3. maí 2019

Verkefnisstjórn 4. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar (í daglegu tali nefnd rammaáætlun) skipar þig hér með fulltrúa í faghóp 4 í samræmi við ákvæði 1. mgr. 9. gr. laga nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun.

Skipunartími þinn er frá 1. apríl 2019 til 4. apríl 2021.

Faghópurinn er þannig skipaður:

Dr. Sigurður Jóhannesson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, formaður

Dr. Daði Már Kristófersson, prófessor og forseti Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands

Dr. Brynhildur Davíðsdóttir prófessor Umhverfis- og auðlindafræði

Verkefni faghóps 4 er að meta hagræn áhrif virkjunarkosta bæði staðbundið og á þjóðarhag. Hópurinn starfar samkvæmt lögum nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun og í samræmi við starfsreglur og samþykktir verkefnisstjórnar rammaáætlunar.

Þorbjörg Auður Ævarr Sveinsdóttir, sérfræðingur í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og starfsmaður verkefnisstjórnar rammaáætlunar, verður tengiliður verkefnisstjórnarinnar og ráðuneytisins við faghópinn.

Virðingarfyllst,

Guðrún Pétursdóttir, formaður Verkefnisstjórnar 4. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar

 

Fundargerðir faghóps 1

 

Fundargerðir faghóps 2

 

Fundargerðir faghóps 3

 

Fundargerðir faghóps 4