Ferli Rammaáætlunar

Virkjanakostir í meðferð verkefnisstjórnar

Þessi fasi getur í heildina tekið allt að 3 ár

Almenn vinna við mat virkjunarkosta

Umsóknum um að verkefnisstjórn fjalli um virkjunarkosti skilað inn til Orkustofnunar

 • Faghópar skipaðir.
  Verkefnisstjórn skipuleggur vinnu sína
 • Faghópar vinna:
  Gagnaöflun og rannsóknir
 • Umsagnaferli þar sem UST, NÍ, Minjastofnun Íslands og Ferðamálastofa meta hvort fyrirliggjandi gögn séu nægileg til að meta virkjunarkosti
 • Faghópar vinna:
  Matsaðferðir þróaðar, AHP röðun.
 • Verkefnisstjórn vinnur úr niðurstöðum faghópa og undirbýr tillögur að flokkun.

Verkefnisstjórn kynnir drög að tillögu að flokkun.

Þessi fasi tekur um 1-3 mánuði

 • Fyrra samráðsferli:
  Samráðs leitað við almenning, stofnanir og helstu hagsmunaaðila.
 • Verkefnisstjórn vinnur úr innkomnum umsögnum og breytir tillögu sinni ef ástæða þykir til

Verkefnisstjórn kynnir tillögu að flokkun virkjunarkosta

Þessi fasi tekur lágmark 3 mánuði

 • Seinna samráðsferli:
  Lögbundið, a.m.k. 12 vikna, samráðsferli um tillögu verkefnisstjórnar að flokkun virkjunarkosta.
 • Verkefnisstjórn vinnur úr innkomnum umsögnum og breytir tillögu sinni ef ástæða þykir til.

Verkefnisstjórn leggur rökstudda tillögu að flokkun virkjunarkosta og afmörkun svæða fyrir ráðherra

Flokkunartillaga í meðförum ráðherra

Ráðherra gengur frá tillögum

Með breytingum

Þessi fasi tekur lágmark 3 mánuði

 • Nýtt umsagnarferli fer í gang. Sjá seinna samráðsferli
 • Ráðherra vinnur úr innsendum umsögnum og breytir tillögu sinni ef ástæða þykir til

Án breytinga

Tillaga til þingsályktunar lögð fram á Alþingi

Flokkunartillaga í meðförum Alþingis