Gögn úr vinnu faghópa

Hér að neðan er að finna gögn sem urðu til í vinnu faghópa í 3. áfanga. 

Faghópar 1 og 2 - Landupplýsingagögn

Hér má sækja zip-skrá sem inniheldur niðurstöður faghópa 1 og 2 í formi landupplýsingagagna, þ.e. gagna fyrir LUK-kerfi. Um er að ræða: 

  • Áhrifasvæði faghópa 1 og 2,
  • ferðasvæði faghóps 2,
  • verðmætamat og áhrifamat faghóps 1 og
  • virðismat og áhrifaútreikninga faghóps 2.

Faghópur 2 - Áhrifasvæði og mannvirki

Hér er að finna kort sem sýna áhrifasvæði allra þeirra 26 virkjunarkosta sem faghópur 2 lagði mat á í 3. áfanga rammaáætlunar. Myndirnar stækka þegar smellt er á þær. Frekari umfjöllun um áhrifasvæði er að finna í kafla 5.2.2.1.2. í drögum að lokaskýrslu verkefnisstjórnar 3. áfanga.  

Einnig er hægt að hlaða öllum áhrifasvæðakortunum niður sem zip-skrá .

Athugið að kort fyrir Búlandsvirkjun, Hólmsárvirkjun án miðlunar og Hólmsárvirkjun við Atley voru uppfærð 23.08.2016. Á eldri kortum fyrir þessa virkjunarkosti láðist að skilgreina ferðasvæðið Þjórsárdal sem áhrifasvæði.

       
Austurengjar  Austurgilsvirkjun  Blöndulundur  Búlandsvirkjun 
Búrfellslundur  Fljótshnjúksvirkjun  Fremrinámar  Hagavatnsvirkjun 
Hólmsárvirkjun án miðlunar  Hólmsárvirkjun við Atley Holtavirkjun  Hrafnabjargavirkjun B 
Hrafnabjargavirkjun C  Innstidalur  Skatastaðavirkjun C  Skatastaðavirkjun D 
Skrokkalda  Stóra-Laxá  Þverárdalur  Trölladyngja 
Urriðafossvirkjun  Villinganesvirkjun  Búðartunguvirkjun  Hágönguvirkjun 
Hrafnabjargavirkjun A Hverahlíð II     

Faghópur 2 - Virðismat

Hér er að finna kort sem sýna virði ferðasvæða fyrir ferðamennsku og útivist m.t.t. þeirra 25 viðfanga sem faghópur 2 lagði mat á í 3. áfanga rammaáætlunar. Myndirnar stækka þegar smellt er á þær. Frekari umfjöllun um viðföng og virðismat er að finna í kafla 5.2.2.3. í drögum að lokaskýrslu verkefnisstjórnar 3. áfanga.  

Einnig er hægt að hlaða öllum virðismatskortunum niður sem zip-skrá .

       
Upplifun   Víðerni Fegurð, stórbrotið, áhrifamikið  Friðlýst svæði 
Hverasvæði, jarðhiti  Ummerki um eldvirkni  Vatn, ár og fossar  Gil, gljúfur og gjár 
Afþreyingarmöguleikar  Náttúruskoðun  Gönguferðir  Torfæruferðir 
Hestaferðir  Veiðar  Villiböð, baðlaugar  Bátaferðir 
Hjólreiðar  Arfleifð, saga  Notkun  Innviðir 
Vegir   Fjarlægð frá markaði Fjöldi ferðamanna  Ferðaþjónusta 
Virði   

   

Faghópur 2 - Áhrifamat einstakra virkjunarkosta

Hér eru kort af áhrifamati faghóps 2 fyrir einstaka virkjunarkosti gerð aðgengileg sem zip-skrár:

Virkjunarkostur Sýnikort - áhrif á upplifunzip-skrá  
Austurengjar F2-ahrifamat-Austurengjar   
Austurgilsvirkjun F2-ahrifamat-Austurgilsvirkjun   
Blöndulundur F2-ahrifamat-Blondulundur   
Búðartunguvirkjun F2-ahrifamat-Budartunguvirkjun   
Búlandsvirkjun F2-ahrifamat-Bulandsvirkjun   
Búrfellslundur F2-ahrifamat-Burfellslundur   
Fljótshnjúksvirkjun F2-ahrifamat-Fljotshnjuksvirkjun  
Fremrinámar F2-ahrifamat-Fremrinamar   
Hagavatnsvirkjun F2-ahrifamat-Hagavatnsvirkjun   
Hágönguvirkjun F2-ahrifamat-Hagonguvirkjun   
Holtavirkjun  F2-ahrifamat-Holtavirkjun   
Hólmsárvirkjun án miðlunar F2-ahrifamat-Holmsarvirkjun-an-midlunar   
Hólmsárvirkjun neðri við Atley F2-ahrifamat-Holmsarvirkjun-nedri-vid-Atley   
Hrafnabjargavirkjun A F2-ahrifamat-Hrafnabjargavirkjun-A   
Hrafnabjargavirkjun B F2-ahrifamat-Hrafnabjargavirkjun-B   
Hrafnabjargavirkjun C F2-ahrifamat-Hrafnabjargavirkjun-C   
Hverahlíð II F2-ahrifamat-Hverahlid-II   
Innstidalur F2-ahrifamat-Innstidalur   
Skatastaðavirkjun C F2-ahrifamat-Skatastadavirkjun-C   
Skatastaðavirkjun D F2-ahrifamat-Skatastadavirkjun-D   
Skrokkölduvirkjun  F2-ahrifamat-Skrokkolduvirkjun
 
Stóra-Laxá F2-ahrifamat-Stora-Laxa   
Trölladyngja F2-ahrifamat-Trolladyngja  
Urriðafossvirkjun F2-ahrifamat-Urridafossvirkjun  
Villinganesvirkjun F2-ahrifamat-Villinganesvirkjun  
Þverárdalur F2-ahrifamat-Thverardalur