Núgildandi rammaáætlun

Þingsályktun um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

Þann 14. janúar 2013 var samþykkt á Alþingi tillaga til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða. Þar með öðlaðist rammaáætlun í fyrsta sinn lögformlegt gildi. Með þingsályktuninni lauk 2. áfanga rammaáætlunar, sem staðið hafði með hléum frá árinu 2003. Texta þingsályktunarinnar má finna á vef Alþingis. 

Í þingsályktuninni eru virkjunarkostir flokkaðir í orkunýtingar-, bið- og verndarflokk. Frekari útskýringu á stöðu virkjunarkosta í hverjum flokki má sjá hér.

Þann 1. júlí 2015 samþykkti Alþingi tillögu að þingsályktun þess efnis að Hvammsvirkjun skyldi færð í orkunýtingarflokk.

Flokkun virkjunarkosta í núgildandi rammaáætlun er eftirfarandi:

Orkunýtingarflokkur

Tegund orku
 Landshluti Vatnasvið/
háhitasvæði
# í 2. áfanga
Virkjunarkostur
 Vatnsafl Vestfirðir
Ófeigsfjörður
4
Hvalárvirkjun
 Vatnsafl Norðurland Blanda
5
Blönduveita
 Vatnsafl Suðurland Þjórsá 29 
Hvammsvirkjun
 Jarðvarmi Reykjanesskagi  Reykjanessvæði   61  Reykjanes 
 Jarðvarmi  Reykjanesskagi Reykjanessvæði 62
Stóra-Sandvík
 Jarðvarmi  Reykjanesskagi Svartsengissvæði 63
Eldvörp
 Jarðvarmi  Reykjanesskagi Krýsuvíkursvæði 64
Sandfell
 Jarðvarmi  Reykjanesskagi Krýsuvíkursvæði 66 Sveifluháls
 Jarðvarmi  Reykjanesskagi Hengilssvæði 69
Meitillinn
 Jarðvarmi  Reykjanesskagi Hengilssvæði  70 Gráuhnúkar
 Jarðvarmi  Reykjanesskagi Hengilssvæði 71 Hverahlíð
 Jarðvarmi  Norðausturland Námafjallssvæði 97
Bjarnarflag
 Jarðvarmi  Norðausturland  Kröflusvæði 98
Krafla I, stækkun
 Jarðvarmi  Norðausturland  Kröflusvæði  99 Krafla II, 1. áfangi
 Jarðvarmi  Norðausturland  Kröflusvæði  103 Krafla II, 2. áfangi
 Jarðvarmi  Norðausturland  Þeistareykjasvæði 102 Þeistareykir
 Jarðvarmi  Norðausturland  Þeistareykjasvæði  101 Þeistareykir, vestursvæði

Vatnsafl: 2 virkjunarkostir

Jarðvarmi: 14 virkjunarkostir

Biðflokkur

Tegund orku  Landshluti
Vatnasvið/
háhitasvæði
# í 2. áfanga
Virkjunarkostur
Vatnsafl
Vesturland Hvítá í Borgarfirði
1
Kljáfossvirkjun
Vatnsafl  Vestfirðir Hestfjörður 2
Glámuvirkjun
Vatnsafl  Vestfirðir  Þverá, Langadalsströnd
3
Skúfnavatnavirkjun
Vatnsafl  Norðurland
Jökulsár í Skagafirði
6
Skatastaðavirkjun B
Vatnsafl  Norðurland  Jökulsár í Skagafirði   7 Skatastaðavirkjun C
Vatnsafl  Norðurland  Jökulsár í Skagafirði  8 Villinganesvirkjun
Vatnsafl  Norðausturland
Skjálfandafljót 9
Fljótshnúksvirkjun
Vatnsafl  Norðausturland  Skjálfandafljót  10 Hrafnabjargavirkjun A
Vatnsafl  Suðurland Þjórsá
31
Urriðafossvirkjun
Vatnsafl  Suðurland  Þjórsá  29 Hvammsvirkjun
Vatnsafl  Suðurland  Þjórsá  30 Holtavirkjun
Vatnsafl  Suðurland Hverfisfljót
15 Hverfisfljótsvirkjun
Vatnsafl  Suðurland  Skaftá 40
Búlandsvirkjun
Vatnsafl  Suðurland  Hólmsá 19
Hólmsárvirkjun við Einhyrning, án miðlunar
Vatnsafl  Suðurland  Hólmsá 21
Hólmsárvirkjun neðri við Atley
Vatnsafl  Suðurland  Kaldakvísl 26
Skrokkölduvirkjun
Vatnsafl  Suðurland  Farið við Hagavatn
39
Hagavatnsvirkjun
Vatnsafl  Suðurland  Hvítá í Árnessýslu
34
Búðartunguvirkjun
Vatnsafl  Suðurland  Hvítá í Árnessýslu 35 Haukholtsvirkjun
Vatnsafl  Suðurland  Hvítá í Árnessýslu 36
Vörðufellsvirkjun
Vatnsafl  Suðurland  Hvítá í Árnessýslu 37
Hestvatnsvirkjun
Vatnsafl  Suðurland  Ölfusá 38
Selfossvirkjun
Jarðvarmi Reykjanesskagi Krýsuvíkursvæði
65
Trölladyngja
Jarðvarmi Reykjanesskagi Krýsuvíkursvæði 67
Austurengjar
Jarðvarmi Reykjanesskagi  Hengilssvæði 73
Innstidalur
Jarðvarmi Reykjanesskagi  Hengilssvæði  75 Þverárdalur
Jarðvarmi Reykjanesskagi  Hengilssvæði  76 Ölfusdalur
Jarðvarmi Suðurland
Hágöngusvæði
91
Hágönguvirkjun, 1. áfangi
Jarðvarmi Suðurland  Hágöngusvæði  104 Hágönguvirkjun, 2. áfangi 
Jarðvarmi Norðausturland
Hrúthálsasvæði
95
Hrúthálsar
Jarðvarmi Norðausturland  Fremrinámasvæði
96
Fremrinámar

Vatnsafl: 22 virkjunarkostir

Jarðvarmi: 9 virkjunarkostir

Verndarflokkur

Tegund orku
Landshluti
Vatnasvið /
háhitasvæði
 # í 2. áfanga
Virkjunarkostir
Vatnsafl Norðausturland
Jökulsá á Fjöllum
12
Arnardalsvirkjun
Vatnsafl Norðausturland  Jökulsá á Fjöllum   13 Helmingsvirkjun
Vatnsafl Suðurland Djúpá, Fljótshverfi
14
Djúpárvirkjun
Vatnsafl Suðurland
Hólmsá 20
Hólmsárvirkjun við Einhyrning, með miðlun
Vatnsafl  Suðurland  Markarfljót
22
Markarfljótsvirkjun A
Vatnsafl  Suðurland  Markarfljót   23 Markarfljótsvirkjun B
Vatnsafl  Suðurland  Tungnaá
24
Tungnaárlón
Vatnsafl  Suðurland  Tungnaá   25  Bjallavirkjun
Vatnsafl  Suðurland  Þjórsá
 27 Norðlingaölduveita, 566-567,5 m y.s.
Vatnsafl  Suðurland  Jökulfall í Árnessýslu
32
Gýgjarfossvirkjun
Vatnsafl  Suðurland  Hvítá í Árnessýslu
33
Bláfellsvirkjun
Jarðvarmi
Reykjanesskagi
Brennisteinsfjallasvæði
68
Brennisteinsfjöll
Jarðvarmi  Reykjanesskagi  Hengilssvæði
74
Bitra
Jarðvarmi  Reykjanesskagi  Hengilssvæði
77
Grændalur
Jarðvarmi  Suðurland
Geysissvæði
78
Geysir
Jarðvarmi  Suðurland  Kerlingarfjallasvæði
79
Hverabotn
Jarðvarmi  Suðurland  Kerlingarfjallasvæði   80 Neðri-Hveradalir
Jarðvarmi  Suðurland  Kerlingarfjallasvæði   81 Kisubotnar
Jarðvarmi  Suðurland  Kerlingarfjallasvæði   82 Þverfell
Jarðvarmi  Norðausturland Gjástykkissvæði
100
Gjástykki

Vatnsafl: 11 virkjunarkostir

Jarðvarmi: 9 virkjunarkostir