Innsend umsögn

Nafn: Ingibjörg Svala Jónsdóttir
Númer umsagnar: 348
Landsvæði: Almenn umsögn
Virkjunarhugmynd: Almennt
Umsögn: Umsögn stjórnar Vistfræðifélags Íslands um drög verkefnastjórnar 3. áfanga rammaáætlunar

Stjórn Vistfræðifélags Íslands telur að við flokkun virkjanakosta í 3. áfanga rammaáætlunar hafi ásættanlegum aðferðum verið beitt þar sem tekið var tillit til verðmætamats á breiðum grundvelli s.s. ferðamennsku, vistfræðilegrar tengingar mismunandi svæða innan vatnasviðs, tengingar ólíkra vistkerfa (s.s. vegna aurframburðar), líffræðilegrar fjölbreytni og annarrar þjónustu vistkerfa og gildi einstakra svæða á heimsvísu. Niðurstöðurnar byggja því á nokkuð sterkum grunni sem sátt ætti að geta ríkt um þó vissulega sé eftirsjá að þó nokkrum náttúruperlum sem færðar hafa verið í nýtingarflokk.

Niðurstöðurnar sýna jafnframt fram á mikilvægi þess að sinna betur grunnrannsóknum á náttúrunni og kemur það glöggt fram í þeim fjölda virkjunarkosta sem færðir voru í biðflokk (39 kostir). Rask vegna virkjana getur haft óafturkræf áhrif á vistkerfi með ófyrirsjáanlegum afleiðingum, ekki einungis í nánasta umhverfi virkjananna heldur einnig á nærliggjandi svæðum. Því er eðlilegt og afar mikilvægt að láta áhrifasvæði þessara kosta njóta vafans þar til frekari upplýsingar liggja fyrir.

Reykjavík, 3. ágúst 2016

Fyrir hönd stjórnar Vistfræðifélags Íslands*


Ingibjörg Svala Jónsdóttir
*Tveir stjórnarmenn sem sæti áttu í faghópi 1, þeir Gísli Már Gíslason og Tómas Grétar Gunnarsson, komu ekki að samningu umsagnarinnar.
Fylgigögn: