Innsend umsögn

Nafn: Bjarni Aðalgeirsson
Númer umsagnar: 313
Landsvæði: Almenn umsögn
Virkjunarhugmynd: Almennt
Umsögn: Meðfylgjandi er umsögn eigenda 38 jarða við Skjálfandafljót sem hafa falið undirrituðum að koma á framfæri athugasemdum við drög að lokaskýrslu um 3. áfanga verndar- og orkunýtingaráætlunar.

Virðingarfyllst,
Bjarni Aðalgeirsson hdl.
Fylgigögn: