Innsend umsögn

Nafn: Landsvirkjun
Númer umsagnar: 245
Landsvæði: Almenn umsögn
Virkjunarhugmynd: Hágönguvirkjun
Umsögn: Efni: Athugasemd við tillögu verkefnisstjórnar 3. áfanga rammaáætlunar um flokkun Hágönguvirkjunar
Fylgigögn: