Innsend umsögn

Nafn: Svanborg R Jónsdóttir
Númer umsagnar: 57
Landsvæði: Suðurland - Þjórsá (Vatnasvið)
Virkjunarhugmynd:
Umsögn: Ég mótmæli því að Þjórsá á áhrifasvæði fyrirhugaðra Holts-, Hvamms- og Urriðafossvirkna verði hafðar í virkjanaflokki og legg til að þær veðri færðar í verndarflokk.
Fylgigögn: