Innsend umsögn

Nafn: Ásborg Arnþórsdóttir, ferðamálafulltrúi Uppsveita Árnessýslu
Númer umsagnar: 32
Landsvæði: Suðurland - Farið við Hagavatn (Vatnasvið)
Virkjunarhugmynd: Hagavatnsvirkjun (39)
Umsögn: Í ljósi nýrra áætlana um virkjun Hagavatns með umhverfissjónarmið að leiðarljósi er brýnt að þessi virkjunarkostur verði endurmetinn og fluttur í orkunýtingarflokk úr biðflokki.
Fylgigögn: