Innsend umsögn

Nafn: Hjördís Finnbogadóttir
Númer umsagnar: 187
Landsvæði: Suðurland - Þjórsá (Vatnasvið)
Virkjunarhugmynd:
Umsögn: Fer fram á að Þjórsá verði sett í verndarflokk (Holta-, Hvamms- og Urriðafossvirkjanir). Engin ástæða er til að spilla einni fallegustu sveit landsins frekar en orðið er með virkjunum í lífæð hennar Þjórsá. Tími er kominn til að íbúar við Þjórsá fái notið mannréttinda og hafi frið fyrir Landsvirkjun
Fylgigögn: