Innsend umsögn

Nafn: Helga Tryggvadóttir
Númer umsagnar: 185
Landsvæði: Suðurland - Þjórsá (Vatnasvið)
Virkjunarhugmynd:
Umsögn: Ég fagna því að Norðlingaölduveita hafi verið sett í verndarflokk en mælist til þess að virkjanir í neðri-Þjórsá verði settar í verndarflokk þar til mat á samfélagslegum áhrifum þeirra hafa farið fram og einnig vegna mögulegra áhrifa á fiskgegnd og náttúrufar Viðeyjar í Þjórsá.
Fylgigögn: