Innsend umsögn

Nafn: Finnbogi Jóhannsson
Númer umsagnar: 182
Landsvæði: Suðurland - Þjórsá (Vatnasvið)
Virkjunarhugmynd:
Umsögn: Hvamms- , Holta- og Urriðafossvirkjanir, í neðri hluta Þjórsár, munu allar hafa í för með sér gríðarleg spjöll á lífríki og umhverfi Þjórsár. Með hliðsjón af því skora ég á stjórnvöld að færa þessar virkjanir úr nýtingarflokki í verndunarflokk, í svonefndri rammaáætlun, í frumvarpi iðnaðarráðherra.
Fylgigögn: