Innsend umsögn

Nafn: Sigrún Björnsdóttir
Númer umsagnar: 180
Landsvæði: Suðurland - Þjórsá (Vatnasvið)
Virkjunarhugmynd: Hvammsvirkjun (29)
Umsögn: Í rammaáætlun er gert ráð fyrir virkjunum í neðri hluta Þjórsár sem munu ekki einungis spilla náttúrufari við ána og lífríki hennar um ókomna tíð, heldur hafa áhrif til frambúðar á mannlíf og samfélag. Gerð er krafa um frekari rannsóknir á samfélags- og félagslegum áhrifum stórvirkjana á lítil samfélög og nágrannasveitir áður en tekin er ákvörðun um skipan og forgangsröðum virkjunakosta í landinu.
Fylgigögn: