Innsend umsögn

Nafn: Stefanía Geirsdóttir
Númer umsagnar: 174
Landsvæði: Suðurland - Þjórsá (Vatnasvið)
Virkjunarhugmynd: Urriðafossvirkjun (31)
Umsögn: Í umræddri rammaáætlun eru virkjanir í neðri hluta Þjórsár settar í nýtingarflokk.
Ljóst er að þessi framkvæmd mun hafa í för með sér veruleg, óafturkræf umhverfisspjöll, auk íþyngjandi afleiðinga sem framkvæmdirnar hefðu í för með sér fyrir íbúa svæðisins, sem og landsins alls.
Fylgigögn: