Innsend umsögn

Nafn: Ferðafélagið Útivist
Númer umsagnar: 161
Landsvæði: Almenn umsögn
Virkjunarhugmynd:
Umsögn: Um leið og Útivist fagnar drögum að tillögu til þingsályktunar lítur félagið svo á að fara beri varlega í að nýta verðmætt land til virkjunarframkvæmda ef það veldur skaða á náttúru og landslagi. Náttúra Íslands er verðmæt auðlind sem ber að vernda fyrir núlifandi og komandi kynslóðir um ókomna tíð.
Fylgigögn: