Innsend umsögn

Nafn: Elín Guðmundsdóttir
Númer umsagnar: 151
Landsvæði: Suðurland - Þjórsá (Vatnasvið)
Virkjunarhugmynd: Hvammsvirkjun (29)
Umsögn: Fyrirhuguð virkjanatillaga ofan við Viðey (Minnanúpshólma) í Þjórsá er byggð á átta ára gömlu mati á umhverfisáhrifum. Ný gögn hafa leitt í ljós að Viðey hafi gríðalega sérstöðu á lífríki og var hún friðlýst sl. ágúst. Hvammsvirkjun í 1. orkunýtingarflokk byggir því á úreldum gögnum.
Fylgigögn: