Innsend umsögn

Nafn: Margrét Öxnevad (norska)
Númer umsagnar: 136
Landsvæði: Suðurland - Þjórsá (Vatnasvið)
Virkjunarhugmynd: Hvammsvirkjun (29)
Umsögn: Hvammsvirkjun (29)

En sterk protest mot at elven Tjórsá blir lagt i rör og demmet opp ved Haga i Tjorsardalur. Jeg kjenner dette området godt i gjennom 40 år, der kom jeg först i 20 års alderen og föler sterk tilknytning til stedet hvor min bestemor ble födt og oppvokst og der jeg selv har vært med på sauesankning og uteliv og forskjellige aktiviteter i alle år.

Ennå kommer jeg til Island nesten årlig og den siste tiden har jeg gruet meg til å komme ödelagt natur og svekket samfunn. Jeg vil inderlig håpe at det ikke blir noe av planer om slike ödeleggelser fordi det er ödeleggelser av en enestående natur. De som bor i andre land misunner Islendingene av den vakre naturen og ser kanskje noen ganger bedre en Islendinger selv verdien av områder som i „sveitin“ langs Tjórsá.

Margrét Öxnevad.
Fylgigögn: