1. fundur faghóps 3, 17.08.2015

Fundargerð

Faghópur 3 um mat á samfélagslegum áhrifum virkjunarkosta 

í 3. áfanga rammaáætlunar um verndun og orkunýtingu landsvæða

17. ágúst 2015 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, Skuggasundi 1


Fundinn sátu: Jón Ásgeir Kalmansson, Magnfríður Júlíusdóttir og Páll Jakob Líndal. Ásgeir Brynjar Torfason var í símasambandi frá Svíþjóð. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir forfallaðist.

 

 1. Fundarmenn kynntu sig og gerðu stuttlega grein fyrir faglegum bakgrunni sínum.
 2. Jón fór yfir skipunarbréf faghópsins og viðfangsefni hans.
 3. Fundarmenn ræddu um viðfangsefnið meðal annars frá sjónarhóli eigin fræðasviðis. Meðal atriða sem fram komu í umræðunni voru:
  1. Meta þarf bæði bein og óbein áhrif framkvæmdanna; meðal óbeinna áhrifa eru til dæmis áhrif á líðan fólks af því að vita af því að tiltekið svæði sé lagt undir virkjunarframkvæmdir hvort sem það þekkir svæðið eða ekki.
  2. Flokka þarf virkjunarkostina eftir því hvort þeir eru í byggð eða fjarri byggð.
  3. Það hvernig upplýsingar um virkjunarframkvæmdir eru settar fram getur haft áhrif.
  4. Ákvarða þarf hvaða ólíku hópar fólks eru skoðaðir þegar áhrifin eru metin. T.d. er mikilvægt að afstaða heimafólks sé tekin með í reikninginn. Umræða um kosti og vandkvæði við lýðræðislega ákvarðanatöku.
  5. Hafa þarf í huga hvernig virkjunarframkvæmdir hafa mjög ólík og mismikil áhrif á karla og konur á viðkomandi svæðum.
  6. Atriði til skoðunar er hvernig framkvæmdir geta vakið átök og óvissu í samfélögum, til dæmis varðandi ruðningsáhrif þegar stórir aðilar ryðja smærri fyrirtækjum í heimabyggð til hliðar.
  7. Ólík samfélagsleg áhrif mismunandi tegunda orkuframkvæmda; vatnsafl, vindorka, jarðvarmi.
  8. Athuga þarf að hve miklu leyti verkefni hópsins gæti skarast við vinnu hinna faghópanna.
 4. Ákveðið var að Jón athugaði fyrir næsta fund (a) hvaða rannsóknir eru í gangi hjá hinum faghópunum sem mögulega gætu skarast við vinnu hópsins og (b) leitaði eftir frekari upplýsingum um einstaka virkjunarkosti. Einnig munu meðlimir faghópsins kynna sér upplýsingar á heimasíðu Rammaáætlunar.
 5. Næsti fundur var áætlaður fimmtudaginn 3. september kl. 9 á sama stað, með fyrirvara um að allir geti mætt á þeim tíma.