23. fundur, 07.03.2014

Fundarfrásögn

Verkefnisstjórn 3. áfanga rammaáætlunar um verndun og nýtingu orkusvæða

23. fundur, 07.03.2014, 14:15-16:00

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu

Mætt: Stefán Gíslason (SG), Helga Barðadóttir (HB), Þóra Ellen Þórhallsdóttir (ÞEÞ), og Herdís Helga Schopka (HHS). HHS skrifaði fundargerð.

Fjarverandi: Elín R. Líndal boðaði forföll og varamaður hennar komst ekki á fundinn. Hildur Jónsdóttir boðaði forföll og ekki náðist að boða varamann hennar á fundinn. Ólafur Örn Haraldsson boðaði forföll vegna veðurs.

Gestir: Jörg Hartmann (JH) ráðgjafi, Jón Ingimarsson (JI) og Ragnheiður Ólafsdóttir (RÓ), bæði frá Landsvirkjun.

 1. Fundur settur kl. 14:20. 
 2. Gestir fundarins lýstu Hydropower Sustainability Assessment Protocol (HSAP, sjálfbærnilykill fyrir vatnsafl): JH leiddi umræður um HSAP. Fundurinn fór fram á ensku. Umræðuefnið í hnotskurn: 
  1. Fá lönd hafa unnið rammaáætlanir um nýtingu endurnýjanlegra orkuauðlinda. 
  2. Hvaða viðmið eru notuð í RÁ? Hvernig var ákveðið hvaða viðmið ætti að nota? 
  3. Hvernig er gögnum safnað? 
  4. JI lýsti aðkomu Landsvirkjunar að sjálfbærnilyklinum. Landsvirkjun vinnur að því að kynna lykilinn og vekja athygli á því að hann er enn í mótun. 
 3. Rætt var hvernig megi aðlaga sjálfbærnilykilinn fyrir vatnsafl að RÁ (lögum og verkferlum), einkum með þann möguleika í huga að nýta frumstig lykilsins (e. Early stage assessment tool). Fundarmenn voru sammála um að ferlið þurfi að breytast þannig að meiri samvinna/samræður eigi sér stað milli virkjanaaðila og annarra hagsmunaaðila. 
 4. JH benti á að lítið sem ekkert efni væri til um íslensku rammaáætlunina á ensku. Þessu þyrfti að breyta. 
 5. Fundi slitið kl. 16:15.

 

Herdís H. Schopka