21. fundur faghóps 2, 26.04.2023

Fundarfrásögn

Faghópur 2  

5. áfangi rammaáætlunar um verndun og orkunýtingu landsvæða 

21. fundur, 26.04.2023, kl. 14:00-16:00

Fundur haldinn í netheimum


Mætt: Anna Dóra Sæþórsdóttir (ADS), Anna G. Sverrisdóttir (AGS), Bryndís Marteinsdóttir (BM), Guðni Guðbergsson (GG), Hjörleifur Finnsson (HF), Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir (SSJ), Skarphéðinn G. Þórisson (SGÞ) og Unnur Svavarsdóttir (US)

Einar Torfi Finnsson boðaði forföll

Fundarritari: SSJ

Fundur settur kl. 14:00 

  1. Staða mála

ADS greindi frá stöðu mála.

Skrokkalda. Verkefnisstjórn hefur samþykkt endurskoðaða rannsóknatillögu faghóps 2 vegna Skrokkölduvirkjunar þar sem 2 þættir verða rannsakaðir í stað 4. Annars vegar verður gerð könnun meðal ferðaþjónustuaðila og hinsvegar tekin viðtöl við stjórnendur friðlýstra svæða í nágrenni virkjunarinnar, þ.e. Vatnajökulsþjóðgarðs og Þjórsárvera.

Vettvangsferðir vegna endurmats vatnsaflsvirkjana á Vestfjörðum og Hamarsvirkjunar. Áætlun um umfang vettvangsferða HF og ETF verður send inn til verkefnisstjórnar þegar ETF kemur til landsins.

Kortasjá. Tvær nýjar þekjur hafa bæst við grunn Landmælinga, annars vegar frístundahús og hinsvegar reiðleiðir frá Landssambandi hestamannafélaga. Rætt um nauðsyn þess að fá inn fleiri gögn/þekjur af opinberum gönguleiðum en þær upplýsingar virðast lítt aðgengilegar. ADS mun kanna stöðu þess hjá Ferðamálastofu.

  1. Mat á virkjunarkostum

ADS kynnti uppfært excel skjal sem notað verður sem grunnur við endurmat virkjunarkosta úr 4. áfanga og mat á Bolaölduvirkjun.

Vinna hafin við virðismat ferðasvæða á áhrifasvæðum virkjunarkosta.

Fundi slitið kl. 16:00