22. fundur verkefnisstjórnar, 27.08.2018

Fundarfrásögn

Verkefnisstjórn 4.áfanga rammaáætlunar um verndun og orkunýtingu landsvæða

22. fundur 27.08.2018 13:00-16:00

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu

 

Mætt: Elín R. Líndal (ERL), Guðrún Pétursdóttir (GP), Þóra Ellen Þórhallsdóttir (ÞEÞ), Þórgnýr Dýrfjörð (ÞD) og Herdís Helga Schopka (HHS).

Forföll: Guðrún A. Sævarsdóttir (GAS), Helgi Jóhannesson (HJ) og Magnús Guðmundsson (MG).

Gestir: Anna Dóra Sæþórsdóttir (ADS), Ása L. Aradóttir (ÁLA), Jón Ásgeir Kalmansson (JÁK) og Magnfríður Júlíusdóttir (MJ) sátu fundinn.


  1. Fundur settur kl. 13:00.
  2. Verkefni haustsins: GP leggur til haustið verði nýtt  til að skýra aðferðafræði faghópa og verkefnisstjórnar rammaáætlunar.  Einnig verði lokið þeim rannsóknum sem faghópar hófu í sumar. UAR og HÍ þurfa að ganga frá  greiðslu stjórnunarkostnaðar vegna rannsókna sem starfsfólk HÍ vinnur fyrir rammaáætlun. HHS tekur að sér að ræða við fjármálastjóra UAR um það.
  3. Faghópur 1: ÁLA segir frá umræðum í F1 um þróun aðferðafræði í hópnum. Helst hefur verið rætt um hvernig gæði gagna séu metin og þörf á að styrkja aðferðafræði um vistkerfi í ljósi nýs vistgerðakorts fyrir allt landið. Vinna við aðferðafræði um landslag og víðerni er í gangi.
  4. Faghópur 2: ADS segir að í F2 sé áhugi á að skoða einkunnirnar (10-6-3-1-0) og hvaða áhrif það hefði á niðurstöður hópsins ef þær væru með öðrum hætti, t.d. eins og hjá faghópi 1. Einnig þurfi að ræða um skilgreiningar á áhrifasvæði virkjana. Bæta þarf  samstarf við ferðaþjónustuna og kanna hvað líði stefnumörkun um nýtingu landsins til ferðamennsku en nýlokið er markhópagreiningu fyrir allt landið. 
  5. Faghópur 3: Ljóst er að viðfangsefni F3 er vandasamt og þarf að leggjast yfir mögulegar nálganir og aðferðir. Erfitt muni reynast að raða virkjanakostum í F3 á grundvelli þeirra upplýsinga sem fyrir liggja um möguleg hagræn og samfélagsleg áhrif þeirra. Fjölga þarf í faghópnum og hjálpast að við að skilgreina hvernig tekið verður á þessum flóknu viðfangsefnum.
  6. Miklar umræður sköpuðust um aðferðir og starf faghópanna og samstarf þeirra á milli. ERL bendir á að í 3. áfanga hafi verkefnisstjórn ekki komið að vinnu við aðferðafræði faghópa. Formenn faghópa 1 og 2 munu taka saman yfirlit um hvað þarf að endurskoða í aðferðum síns faghóps og skila til verkefnisstjórnar fyrir nóvemberlok.
  7. Í RÁ3 komu fram athugasemdir bæði virkjanaaðila og umhverfissamtaka á aðferðafræði faghópa og verkefnisstjórnar. Ákveðið að bjóða þeim til funda við faghópa og verkefnisstjórn til að ræða þeirra ábendingar og fyrirætlanir.
  8. Ákveðið að halda nú á haustmánuðum málþing um áhrif virkjana á náttúru og samfélög. Formenn faghópa og verkefnisstjórn taka að sér að safna tillögum um frummælendur. ÁLA heldur utan um verkefnið.
  9. Kynningarfundur um vindorku: Verkefnisstjórn hyggst boða til kynningarfundar um vindorku, áhrif og þróun orkugjafans o.s.frv. GP ræðir m.a. við skipulagsstjóra, Hlökk Theódórsdóttur, um mögulega fyrirlesara og fyrirkomulag.
  10. Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16.

HHS ritaði fundargerð.