Fréttasafn

Uppfærður vefur rammaáætlunar

21.1.2022

Gerðar hafa verið töluverðar uppfærslur á vef rammaáætlunar, www.ramma.is. Í upphafi 5. áfanga var ákveðið að gera nokkrar breytingar á skipulagi og uppsetningu vefsins og er þeim hér með fylgt úr hlaði.

Markmið breytinga á vefnum er fyrst og fremst að auðvelda aðgengi að þeim upplýsingum sem reynslan hefur sýnt að mest þörf er fyrir og mest er leitað eftir - þ.e. yfirliti yfir heildarstöðu rammaáætlunar, upplýsingum um núgildandi rammaáætlun eins og hún hefur verið samþykkt af Alþingi, og yfirliti yfir stöðu allra virkjunarkosta í rammaáætlun. Í þessu skyni hefur forsíðu vefsins verið breytt og hún einfölduð verulega.

Í náinni framtíð má búast við frekari breytingum á vef rammans. Einkum er þá verið að horfa til þess að bæta til muna upplýsingagjöf um stöðu allra virkjunarkosta í rammaáætlun.

Notendur vefsins eru hvattir til að koma endurgjöf á framfæri við vefstjóra.