Um faghópa

Faghópar eru skipaðir sérfræðingum á hinum ýmsu sviðum vísinda og í ýmiss konar auðlindanýtingu. Í þriðja áfanga rammaáætlunar verða væntanlega þrír faghópar starfandi. Faghópur 1 fjallar um náttúru- og menningarminjar, faghópur 2 fer með auðlindanýtingu aðra en orkunýtingu og faghópur 3 skoðar félagsleg áhrif. Þegar þetta er ritað (nóvember 2015) hafa fjórir faghópar verið skipaðir og tekið til starfa. Aðferðafræðin sem faghópar 1 og 2 vinna eftir byggir á aðferðafræði þessara sömu hópa í 2. áfanga. Aðferðafræði faghópa 3 og 4 er hins vegar ekki fullmótuð enn og viðbúið að hún verði töluvert frábrugðin aðferðafræði þessara hópa í 2. áfanga. Að hluta skýrist það af því að verksvið hópanna er ekki alveg sambærilegt milli áfanga.

Langstærsti hlutinn af faglegu vinnunni sem unnin er í tengslum við rammaáætlun fer fram innan faghópanna eða fyrir tilstuðlan þeirra. Faghóparnir safna gögnum, hver á sínu fagsviði, um þau svæði sem eru til umfjöllunar hjá verkefnisstjórn.  Í mörgum tilfellum vantar gögn um viðfangsefnin, t.d. náttúrufar, fornminjar, beitarnýtingu og ferðamennsku, sem faghóparnir eiga að meta. Í slíkum tilfellum láta faghóparnir framkvæma rannsóknir á viðkomandi þáttum. Oft geta rannsóknirnar reynst tímafrekar, t.d. þegar safna þarf gögnum yfir heilt ár eða lengur. Rannsóknir sem ráðist er í að beiðni faghópanna eru fjármagnaðar af beinum fjárveitingum ríkisstjórnarinnar til rammaáætlunar og eru ýmist unnar á stofnunum hins opinbera eða af einkaaðilum.

Aðferðafræði faghópa er lýst hér. Í 3. áfanga rammaáætlunar var aðferðafræði faghópa 3 og 4 enn í mótun en undirbúningshópur um aðferðafræði faghóps 3 skilaði skýrslu sinni í mars 2015. Aðferðafræði faghóps 4 verður kynnt hér á vefnum þegar hún liggur fyrir.

Faghópar hafa ekki verið skipaðir þegar þetta er skrifað, í júní 2017. Síðan verður uppfærð þegar frekari upplýsingar liggja fyrir.