Um faghópa

Faghópar eru skipaðir sérfræðingum á hinum ýmsu sviðum vísinda og í ýmiss konar auðlindanýtingu. Í þriðja áfanga rammaáætlunar verða væntanlega þrír faghópar starfandi. Faghópur 1 fjallar um náttúru- og menningarminjar, faghópur 2 fer með auðlindanýtingu aðra en orkunýtingu og faghópur 3 skoðar félagsleg áhrif. Þegar þetta er ritað (nóvember 2015) hafa fjórir faghópar verið skipaðir og tekið til starfa. Aðferðafræðin sem faghópar 1 og 2 vinna eftir byggir á aðferðafræði þessara sömu hópa í 2. áfanga. Aðferðafræði faghópa 3 og 4 er hins vegar ekki fullmótuð enn og viðbúið að hún verði töluvert frábrugðin aðferðafræði þessara hópa í 2. áfanga. Að hluta skýrist það af því að verksvið hópanna er ekki alveg sambærilegt milli áfanga.

Langstærsti hlutinn af faglegu vinnunni sem unnin er í tengslum við rammaáætlun fer fram innan faghópanna eða fyrir tilstuðlan þeirra. Faghóparnir safna gögnum, hver á sínu fagsviði, um þau svæði sem eru til umfjöllunar hjá verkefnisstjórn.  Í mörgum tilfellum vantar gögn um viðfangsefnin, t.d. náttúrufar, fornminjar, beitarnýtingu og ferðamennsku, sem faghóparnir eiga að meta. Í slíkum tilfellum láta faghóparnir framkvæma rannsóknir á viðkomandi þáttum. Oft geta rannsóknirnar reynst tímafrekar, t.d. þegar safna þarf gögnum yfir heilt ár eða lengur. Rannsóknir sem ráðist er í að beiðni faghópanna eru fjármagnaðar af beinum fjárveitingum ríkisstjórnarinnar til rammaáætlunar og eru ýmist unnar á stofnunum hins opinbera eða af einkaaðilum.

Aðferðafræði faghópa er lýst hér. Í 3. áfanga rammaáætlunar er aðferðafræði faghópa 3 og 4 enn í mótun en undirbúningshópur um aðferðafræði faghóps 3 skilaði skýrslu sinni í mars 2015. Aðferðafræði faghóps 4 verður kynnt hér á vefnum þegar hún liggur fyrir.

Fulltrúar í faghópi 1

Skúli Skúlason, prófessor, Háskólanum á Hólum, formaður,

Ása Lovísa Aradóttir, prófessor, Landbúnaðarháskóla Íslands,

Birna Lárusdóttir, fornleifafræðingur, Fornleifastofnun Íslands,

Gísli Már Gíslason, prófessor, Háskóla Íslands,

Kristján Jónasson, sviðsstjóri, Náttúrufræðistofnun,

Sólborg Una Pálsdóttir, héraðsskjalavörður, Héraðsskjalasafni Skagfirðinga,

Sólveig Pétursdóttir, verkefnastjóri, Matís,

Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Suðurlandi,

Þorvaldur Þórðarson, prófessor, Háskóla Íslands og

Þorvarður Árnason, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Hornafirði.

Fulltrúar í faghópi 2

Anna Dóra Sæþórsdóttir, dósent, Háskóla Íslands, formaður,

Anna G. Sverrisdóttir, framkvæmdastjóri AGMOS ehf.,

Áki Karlsson, þjóðfræðingur, Landsbókasafni Íslands,

Einar Torfi Finnsson, landmótunarfræðingur, Íslenskum fjallaleiðsögumönnum ehf.,

Guðni Guðbergsson, sviðsstjóri, Veiðimálastofnun,

Jóhannes Sveinbjörnsson, dósent, Landbúnaðarháskóla Íslands (Jóhannes sagði sig frá starfinu í nóvember 2014 vegna anna),

Sigrún Valbergsdóttir, fararstjóri og leiðsögumaður,

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, líffræðingur, Náttúrustofu Norðausturlands,

Sveinn Runólfsson, landgræðslustjóri, Landgræðslu ríkisins og 

Sveinn Sigurmundsson, ráðunautur, Búnaðarsambandi Suðurlands (skipaður í nóvember 2015 til að taka við af Jóhannesi Sveinbjörnssyni).

Fulltrúar í faghópi 3

Jón Ásgeir Kalmansson, heimspekingur, formaður,

Ásgeir Brynjar Torfason, lektor, Háskóli Íslands,

Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðsstjóri, embætti landlæknis,

Magnfríður Júlíusdóttir, lektor, Háskóli Íslands og 

Páll Jakob Líndal, nýdoktor, Háskólinn í Reykjavík.

Fulltrúar í faghópi 4

Daði Már Kristófersson, hagfræðingur og forseti Félagsvísindasviðs HÍ,

Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor í umhverfis- og auðlindafræðum við HÍ og 

Sigurður Jóhannesson, sérfræðingur í alþjóðahagfræði við HÍ.