Rannsóknir á vegum faghópa í 4. áfanga

Þó enn liggi ekki fyrir hvaða virkjunarkostir verði teknir til afgreiðslu í 4. áfanga rammaáætlunar hafa faghópar þegar tekið til starfa við ýmsar rannsóknir tengdar bæði aðferðafræði og virkjunarkostum sem eru í biðflokki núverandi rammaáætlunar. Niðurstöður rannsóknanna verða birtar hér þegar þær liggja fyrir.

Faghópur 1

Rannsóknarverkefni Framkvæmdaraðili Útgefið 
Gildi landslags í huga íslensks almennings  Stofnun rannsóknarsetra Háskóla Íslands Vor 2019 
Gildi menningarsögulegra þátta í landslagi miðhálendisins  Stofnun rannsóknarsetra Háskóla Íslands Vor 2019 
Greina náttúrleg og skynræn einkenni óbyggðra víðerna Stofnun rannsóknarsetra Háskóla Íslands Vor 2019 
Fagurferðilegt gildi landslags á áhrifasvæðum virkjanakosta við Hvamm í Þjórsá, og Trölladyngju, Austurengjahver og Krýsuvík á Reykjanesskaga Heimspekistofnun Háskóla ÍslandsMars 2019
Að fanga fagurferðilegt gildi landslags Þróun aðferðafræði í rannsóknum við mat á landslagi . Grein í tímariti Hugvísindastofnunar HÍHeimspekistofnun Háskóla Íslands 2019 
Heildræn skráning á fornum leiðum á miðhálendinu Héraðsskjalasafn Skagfirðinga og RammaáætlunDesember
2019
Kortlagning víðerna á miðhálendinu: Framhaldsverkefni um þróun aðferðafræði Háskóli Íslands – Rannsóknasetur á HornafirðiJanúar 2020
Minjar og menningarsögulegt gildi landslags á hálendi Íslands Fornleifastofnun Íslands 2019 
Flokkun lands eftir mikilvægi fyrir algenga landfugla  Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Suðurlandi Október 2020 
Vatnalífsrannsóknir vegna fyrirhugaðra vatnsaflsvirkjana á Vestfjörðum, sem lagðar hafa verið fram til umfjöllunar í fjórða áfanga Rammaáætlunar Haf- og vatnarannsóknir Desember 2020 
Fornleifaskráning vegna Rammaáætlunar í Vattardal og Hvanneyrardal  Náttúrustofa Vestfjarða Nóvember 2020 
Fornleifaskráning í Hamarsfirði vegna Rammaáætlunar  Byggðasafn Skagfirðinga Janúar 2021 
Óbyggð víðerni á Íslandi - greining og kortlagning á landsvísu  - LUK-gögn fyrir víðerniHáskóli Íslands – Rannsóknasetur á Hornafirði Október 2021 


Faghópur 2

Rannsóknarverkefni Framkvæmdaraðili Útgefið 
Attitudes of tourists and the tourism industry towards the proposed hydro power plant in Hverfisfljót river in Skaftárhreppur
Land- og ferðamálafræðistofa Háskóla Íslands Desember 2018 
Áhrif vindlunda og annarra tengdra mannvirkja á hreindýr og sauðfé  Líf- og umhverfisvísindastofnun Háskóla Íslands Sumar 2020 
Interrelationships of onshore wind farms with tourism and recreation: lessons from international experience for countries with an emerging wind energy sector. Ísl: Heimildarýni um áhrif vindmylla á ferðamennsku og útivist.Líf- og umhverfisvísindastofnun Háskóla Íslands September 2020 
Viðhorf ferðaþjónustuaðila og útivistariðkenda til níu virkjunarhugmynda í 4. áfanga rammaáætlunar  Land- og ferðamálafræðistofa Háskóla Íslands 2020 
The perceived impact area of renewable energy infrastructure on tourism: The tourism industry's perspective Líf- og umhverfisvísindastofnun Háskóla Íslands Janúar 2021 
Sýn ferðaþjónustunnar til nýtingar miðhálendis Íslands   Land- og ferðamálafræðistofa Háskóla Íslands Mars 2021 
Áhrif vindlunda og annarra tengdra mannvirkja á hreindýr og sauðfé  Líf- og umhverfisvísindastofnun Háskóla Íslands  

Faghópur 3

Rannsóknarverkefni Framkvæmdaraðili Útgefið 
Samfélagsleg áhrif virkjana í Suður-Þingeyjarsýslu og Austur-Húnavatnssýslu  Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri Desember 2019 
Sjö vatnsvirkjanir í 4. áfanga rammaáætlunar Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri Október 2020 
Fimm vindvirkjanir í 4. áfanga rammaáætlunar Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri Mars 2021 

Faghópur 4

Verkefni Framkvæmdaraðili Útgefið 
Handbók um hagrænt umhverfismat . Skýrsla nr. C21:01 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands Mars 2021